Friday, December 15

Wat wil je ziel?

uit 'Een ongewoon gesprek met God van Neale Donald Walsh

'Wat de ziel nastreeft , is het hoogste gevoel van liefde dat je je kunt voorstellen. Dat is het verlangen van de ziel . Dat is haar doel. De ziel streeft naar het gevoel. Niet naar kennis, maar naar het gevoel. Zij bezit al kennis, maar kennis is conceptueel. Het gevoel is empirisch.

De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaring. Het hoogste gevoel is de ervaring van de eenheid met al-dat-is. Dit is de grote terugkeer naar de waarheid, waarnaar de ziel verlangt. Dit is het gevoel van volmaakte liefde. Volmaakte liefde is voor het gevoel wat volmaakt wit is voor kleur.

Velen denken dat wit dat het ontbreken van kleur is. Dat is het niet. Het is de insluiting van alle kleuren. Wit is de combinatie van alle verschillende kleuren die bestaan. Zo is liefde ook niet het ontbreken van een emotie (haat, angst, wellust, jaloezie, begeerte), maar de optelling van alle gevoelens. Het is de totaalsom. Het opgetelde geheel. Het Al.

No comments: