Thursday, December 21

Web 2.0 stijl analyse

Wat maakt de 2.0 websites van vandaag zo herkenbaar. Een goede stijl analyse en tutorial vind op deze post van www.webdesignfromscratch.com. Met veel voorbeeld visuals van actuele websites.

No comments: