Friday, March 21

YouTube voor personeels werving

VNU gebruikt YouTube voor werving van nieuwe collega's. En dat doen ze nogal creatief met een knipoog naar de speeches van Obama. Dat zou ranzig kunnen worden. Maar dat is het allerminst. Goed gemaakt.

No comments: